gần

pháp luật

Hợp pháp

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết việc sử dụng cần sa đã tăng lên khi hợp pháp hóa và khóa cửa

cần sa
UNODC cho biết việc hợp pháp hóa dường như làm tăng việc sử dụng thường xuyên, các quốc gia Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa cần sa dường như đã tăng việc sử dụng cần sa thường xuyên của họ
đọc thêm