gần

nghiên cứu

cannabinoids

Terpenes tăng cường và tăng cường hoạt động cannabinoid một cách có chọn lọc ở chuột

chuột phòng thí nghiệm terpene
Terpen là chất cannabimimetic và có chọn lọc tăng cường hoạt động của cannabinoid Bằng chứng cho thấy rằng các terpen được tìm thấy trong Cần sa sativa có tác dụng giảm đau và có thể tạo ra một
đọc thêm