gần

Bất lịch sự

Phong cách sống

Một luật sư người Anh đội tóc giả bằng cây gai dầu để thay thế cho bộ tóc giả, làm lung lay truyền thống hàng thế kỷ

tóc giả bằng sợi gai dầu của luật sư
Thay thế lông ngựa bằng cây gai dầu thân thiện với môi trường, đây là những bộ tóc giả làm từ thực vật, thuần chay đầu tiên dành cho luật sư Luật sư tại Vương quốc Anh đang làm phiền lòng
đọc thêm