gần

lịch sử

Cần sa đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ thời cổ đại. Việc sử dụng nó lan rộng từ Trung Quốc đến Ấn Độ và sau đó là Bắc Phi để đến châu Âu và phần còn lại của thế giới. Tìm nhà máy trong bối cảnh tự nhiên và theo khu vực. Dù nền văn hóa của nó đã tồn tại ở đâu, cây cần sa cũng có lịch sử riêng của nó.