gần

Hợp pháp

Hợp pháp hóa cần sa

Tin tức về luật, luật và quy định về cần sa

Tại sao hợp pháp hóa cần sa? Trước hết, cần phải lưu ý rằng hợp pháp hóa dường như là con đường được đa số thế giới áp dụng. Ngày càng có nhiều bang và quốc gia hợp pháp hóa cần sa. Một mặt, các sáng kiến ​​đang nhân lên để yêu cầu hợp pháp hóa. Mặt khác, chúng ta có thể thấy nhiều hơn bao giờ hết sự hỗ trợ cho cải cách luật cần sa.

Theo cách mà nhiều cuộc thăm dò cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với các quy tắc hợp pháp hóa cần sa hợp pháp. Những lợi ích y tế thực sự của loại cây này đã được một số cơ quan và chính quyền phê duyệt. Mặc dù vậy, ngay cả khi nền văn hóa đại chúng chấp nhận cần sa, thì việc cấm đoán là không chính đáng.

Về vấn đề này, Blog Cần sa cung cấp cho bạn truy cập các tin tức pháp lý, kinh tế và chính trị về cần sa: Tất cả về hợp pháp hóa: Dự thảo Luật, Quy chế tiêu dùng, Luật và Hiệu lực của việc hợp pháp hóa.

«  se có ý tưởng Các lợi ích của việc hợp pháp hóa bao gồm:

  • Giảm án phí và việc bắt giữ
  • Thu thuế mới
  • Giảm tiêu thụ ở thanh thiếu niên
  • Quy định giá cần sa
  • Cần sa chất lượng tốt hơn, tinh khiết hơn
  • Thu nhập giảm cho các băng đảng và băng đảng

Ở những quốc gia nào, việc sử dụng cần sa được hợp pháp hay không được công nhận? Cần phải đề cập rằng tính hợp pháp của cần sa với tư cách là một loại “ma túy” khác nhau tùy theo quốc gia, về mặt sở hữu, phân phối và canh tác cũng như về mặt y tế, cách thức tiêu thụ và trong những điều kiện y tế mà nó có thể được sử dụng. Dưới đây là tổng quan về hợp pháp hóa theo quốc gia.

HƯỚNG DẪN TOÀN CẦU VỀ TÍNH PHÁP LÝ: Nơi nào cần sa hợp pháp trên thế giới và nơi nào không