gần
siêu tế bào phân cực
Khoa học

Siêu tế bào phân cực tạo ra các chất chuyển hóa chuyên biệt trong trichomes cần sa

Các nhà nghiên cứu xác định các cơ chế năng suất cao được sử dụng bởi các tế bào cần sa để tạo ra chất cannabinoids Lần đầu tiên, các nhà sinh học đã xác định được "thủ thuật" năng suất cao mà các tế bào cần sa
đọc thêm
Hợp pháp

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết việc sử dụng cần sa đã tăng lên khi hợp pháp hóa và khóa cửa

cần sa
UNODC cho biết việc hợp pháp hóa dường như làm tăng việc sử dụng thường xuyên, các quốc gia Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa cần sa dường như đã tăng
đọc thêm