gần
EIHA HEMP
cây gai

Hiệp hội cây gai dầu Châu Âu hoạt động để tạo ra một thị trường cây gai dầu thực sự ở Châu Âu

EIHA - Tiếng nói của ngành công nghiệp cây gai dầu châu Âu Hiệp hội cây gai dầu công nghiệp châu Âu ủng hộ các quy định về cây gai dầu trên toàn EU, nêu gương về những gì một tiếng nói thống nhất trong ngành có thể đạt được.
đọc thêm