gần
cần sa
Hợp pháp

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết việc sử dụng cần sa đã tăng lên khi hợp pháp hóa và khóa cửa

UNODC cho biết hợp pháp hóa dường như làm tăng việc sử dụng thường xuyên, UNODC Hoa Kỳ cho biết các tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa dường như đã gia tăng việc sử dụng cần sa thường xuyên và các biện pháp ngăn chặn COVID đã góp phần vào việc này,
đọc thêm